Nieuwe regelgeving, adviezen, en QR-codes; zoveel mensen zoveel wensen. Maar hoe dan bij schietsportvereniging Op de Korrel?
Het is inmiddels bekend dat er vanaf vandaag, 25 september 2021, nieuwe regels gelden voor onder andere de horeca en sportverenigingen.
Vanaf dinsdag 28 september 2021 is er op de normale clubavonden een duidelijke scheiding aangebracht tussen het horecagedeelte (waar men alleen toegankelijk is met een QR code bewijs) en het schietgedeelte. Dit zal tevens de opstelling zijn voor wedstrijden, zoals de aankomende Internationale Open Wedstrijd vanaf 2 oktober.
Komt men alleen sporten (schieten) en wordt er geen gebruik gemaakt van de horeca dan is een QR code bewijs niet noodzakelijk. Sporters komen binnen en kunnen zich in de ruime kleedruimte omkleden voor de sportbeoefening. Wilt men vóór of na het sporten toch wat nuttigen dan moet hij of zij een QR code bewijs kunnen laten zien.
Verder adviseren wij de 1,5m te blijven toepassen daar waar mogelijk. Tijdens de Internationale Open Wedstrijd zal het aantal beschikbare banen dan ook gelijk blijven als in de uitnodiging aangegeven. Verder blijft de verplichte reservering van kracht, die via de website te plaatsen is.

Schietsportvereniging Op de Korrel te Bemmel heeft een aantal jaarlijks terugkerende evenementen, zowel voor eigen leden als voor deelnemers van buiten de vereniging. Vanzelfsprekend vallen vele van deze evenementen in het water door de huidige corona omstandigheden.
Als afsluiter van het jaar wordt één week voor de kerst steevast het Kerstschieten voor eigen leden, partners, kinderen en bekenden georganiseerd. Een gezellig samenzijn met een knipoog naar de schietsport door het schieten op gelukskaarten, waarmee zelfs de ongeoefenden met de hoofdprijzen huiswaarts kunnen gaan. Door dit jaar de gelukskaarten te verkopen tijdens de aan coronaregels onderhevige verenigingsavonden, konden de leden alsnog deelnemen aan het kerstschieten. Echter zonden het gezellige samenzijn, wegens de gesloten bar. Toch kon op deze manier de kas wat gespekt worden, wat na deze lange tijd “droog staan” wel mocht gebeuren.
Een gezellige nieuwjaarsreceptie heeft niemand kunnen organiseren, maar daarna komen de eerste schietsport evenementen.

Geen Internationale Pistoolnacht 2021
Afgezien van de verenigingssluiting, kunnen (schiet-) sportevenementen op dit moment niet georganiseerd worden. Er zijn te weinig schietbanen beschikbaar binnen het verenigingsgebouw en een 12-uurs nachtwedstrijd zonder faciliteiten is geen optie. Daarbij komt dat Internationale deelname van Belgische en Duitse schuttersvrienden nagenoeg niet mogelijk is. Helaas is de wedstrijd dan ook afgelast.
In 2022 zal de Internationale Pistoolnacht verschoten gaan worden in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 januari.

Geen Interne Competitie Finales
Omdat afstand houden nog steeds erg belangrijk is en de data van weder opening van schietsportverenigingen op losse schroeven staat, zullen ook de finales van de interne competitie niet geschoten worden.

Geen Luchtgeweermarathon
De luchtgeweermarathon is tot nog toe een intern evenement geweest, wegens het hoge deelnemersaantal binnen de eigen club. Met 25 inschrijvingen deden hier zowel opgelegd als vrijstaande schutters al 6 jaar aan mee. Helaas is er voor de komende februari nog veel onduidelijkheid en zal ook in 2021 dit evenement niet geschoten worden.

Geen “Op de Korrel Open” 2020 en 2021
Het eerste evenement dat in 2020 afgelast werd, was de Op de Korrel Open. De vele inschrijvingen van teams met “niet-schutters” van buiten de vereniging werden op het aller laatst benaderd over de annulering van het evenement. In 2021 ziet de aanloop er nog niet sterk uit, waardoor ook het lopende seizoen dit evenement niet zal plaatsvinden. Gesloten bar, benodigde 1,5m, instructies geven aan elke deelnemer; het is allemaal een onhaalbaar gegeven.

Toekomstplannen
In oktober 2020 kon op het nippertje en met alle geldende regels en adviezen, de Internationale Open Wedstrijd geschoten worden. Eén van de weinige wedstrijden in de schietsport van afgelopen jaar en wellicht van dit 2020-2021 seizoen. Wel zal de commissie zich gaan voorbereiden, zodat wanneer alle omstandigheden zich positief ontwikkelen er weer een volwaardig evenement neergezet kan worden.
In september staat de jaarlijkse kruisboogmarathon op het programma, die in 2020 door o.a. alle geldende regels voor 8 deelnemers doorgang kon vinden. Ook september is nog ver, maar er is goede hoop op in ieder geval een kleine groep die samen de baan op zou mogen tegen die tijd.
Maar dit is natuurlijk nog heel ver weg en laten we met z’n allen hopen dat we binnen een korte tijd weer de schietbaan op kunnen en de dartbanen naast elkaar mogen gebruiken, zodat er met een geopende bar weer gezelligheid en competitie mogelijk is.

Bij sv. Op de Korrel te Bemmel wordt met kruisboog, luchtgeweer, -pistool en kleinkaliber (vuur-) wapens op 10 en 12 meter afstand geschoten. Maar de algemene 1,5m afstand is een extra maat waar alle schutters tegenwoordig mee geconfronteerd worden. Hoe wordt dit in een sportvereniging met gefixeerde schietport punten georganiseerd?
Het maximaal aantal aanwezigen binnen het verenigingsgebouw is natuurlijk één ding, waar een maandplanning voor is opgesteld zodat elk lid minimaal één maal per week zijn of haar sport en recreatiemoment krijgt. Maar als deze leden binnen het verenigingsgebouw aanwezig zijn, zal er nog steeds gekeken moeten worden naar het afstand houden. Een schietpunt fysiek opschuiven is namelijk geen optie. Vandaar ook dat de helft van de schietpunten zijn afgesloten voor gebruik. Voor sv. Op de Korrel geldt dat zij zich gelukkig mogen prijzen met een accommodatie die op de bovenverdieping 25 schietpunten heeft, één van de ruimste (lucht-) schietsport accommodaties van Nederland. Er kunnen dan ook 13 schutters tegelijk hun luchtwapen of kruisboog sport uitoefenen. De benedenverdieping heeft 8 schietpunten, waarbij regulier 4 schutters hun vuurwapen sport kunnen uitoefenen en met extra schermen kunnen deze banen zelfs alle 8 ingezet worden.
De kantine is anders ingedeeld, zodat er ruimere zit mogelijkheden zijn. Maar ook de dartsport diende een aanpassing te ondergaan, om aan de regels van de 1,5m te kunnen voldoen. De opstelling van normaal 3 dartbanen naast elkaar is herzien naar 2 door de middelste baan voorlopig af te sluiten. Het elektronische telsysteem, een mooie extra binnen de vereniging, sluit goed aan bij de opstelling van de twee dartbanen.
Onderstaand een aantal foto’s van o.a. de ruime “1,5m schietbanen”, die natuurlijk gewoon een lengte van 10m hebben. De schutters staan nu zelfs 2m uit elkaar.

Sinds 1 juli mochten verschillende sportverenigingen hun deuren weer openen. Dit mits er volgens de huidig geldende regels bezocht kon worden en de faciliteiten daar waar nodig, aangepast zijn. Zo ook sv. Op de Korrel te Bemmel, waar al vrij vlot gewerkt werkt aan de maatregelen na de afgegeven corona sluiting.
Het afstand houden bij bezoek is natuurlijk één van de meest belangrijke zaken waar de leden zich aan moeten houden, maar ook de extra faciliteiten omtrent hygiëne moesten georganiseerd worden. Zo zijn er vele schietbanen geblokkeerd, waardoor tussen alle sporters de extra afstand te halen is. Maar afstand tijdens het beoefenen van de sport is niet alles; de kantine heeft wat dat betreft de grootste uitdaging. Er zijn schermen geplaats en specifieke bestel, afhaal en betaal punten aan de bar, waarbij een pin voorziening is georganiseerd. Extra hygiëne voorzieningen bij binnenkomst en toiletbezoek en zelfs per verdieping een protocol v.w.b. het desinfecteren. Maar met meer dan 100 leden tegelijk binnen het verenigingsgebouw, worden de gestelde regels onhaalbaar. Vandaar ook dat er een planning is opgesteld, verdeeld over meer verenigingsopeningen, om alle leden de mogelijkheid te kunnen bieden hun sport en sociale samenzijn te beleven. En de zomerstop is geannuleerd, want dit jaar is er een voorjaarsstop geweest.
Voorlopig zal er dan ook alleen volgens deze planning bezocht mogen worden. Introducées worden niet toegelaten, maar hier zal op een later moment zeker op teruggekomen worden.
Om alle regeltjes en protocollen inzichtelijk te maken en houden, kan via de link het overzicht bekeken worden.

Voorlopige gereserveerde openingstijden verenigingsgebouw.

di. 10:00 - 12:00
di. 20:00 - 23:00
wo. 20:00 - 23:00
do. 20:00 - 23:00
vr. (jeugd) 19:00 - 20:30
vr. 21:00 - 23:00

Heel Nederland heeft er mee te kampen en zo ook de sportverenigingen; het Corona virus. Na adviezen vanuit de overheid, RIVM en voor schietsportverenigingen natuurlijk de aangesloten bond KNSA en de NOC-NSF, is het besluit genomen sv. Op de Korrel te sluiten voor de komende periode.

Verenigingsactiviteiten
De komende weken zullen er geen verenigingsactiviteiten plaatsvinden, zoals de reguliere verenigingsopeningen van de dinsdag ochtend, avond en vrijdagavond. De extra trainingsmogelijkheden op de woensdag avond komen tevens te vervallen.
De Algemene Leden Vergadering van woensdag 25 maart wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.

Competitie wedstrijden
Vanuit de bonden en competitieleiders zijn de berichten inmiddels verspreid, dat er voorlopig geen competitiewedstrijden zullen zijn. Het gaat hierbij om zowel Darts als Luchtwapens en eventueel Kruisboog.

Op de Korrel Open
De eerste voorronde van de Op de Korrel Open staat voor de ingeschreven teams gepland op 03 April. Voorlopig blijft deze datum staan, maar bij wijzigingen zal de commissie hierover contact opnemen met de ingeschreven teamleiders.

De vereniging wenst ieder het beste en hoopt snel de deuren weer te kunnen openen voor een sportief, gezellig maar vooral veilig samenzijn.