Langzaamaan gaat de sportwereld weer open. Stukje bij beetje zijn er steeds meer mogelijkheden en varende op die koers organiseert sv. Op de Korrel in Bemmel vol enthousiasme haar 42e Internationale Open Wedstrijd.
In opvolging van alle landelijke, regionale en vereniging gerelateerde protocollen, zijn wij verheugd U allen te mogen uitnodigen op:

zaterdag 2 oktober t/m zaterdag 16 oktober
(m.u.v. 3, 4 en 10 oktober)

Wegens terloops wijzigende regelgevingen zijn we genoodzaakt een aantal zaken ook in 2021 afwijkend aan te pakken van onze gebruikelijke wedstrijd, zoals de vermindering van het aantal opengestelde schietbanen (8 om 13) en een maximum aantal bezoekers binnen het gebouw. Dit maakt dat er voor gekozen is om zaterdag 2 en dinsdag 5 oktober enkel beschikbaar te houden voor de discipline KKP10mtr, eventueel aangevuld met andere disciplines. Opnieuw wordt er gewerkt met tijdvakken en verplichte reservering via onze website. Echter zal er geen gezamenlijke aanvangs- en eindtijd aangehouden worden, zoals bij officiële wedstrijden veelal het geval is. Meer over dit alles op pagina 8 van ons uitnodigingenboekje.
Het Teilerschieten wordt dit jaar opnieuw opgepakt. Dus er zijn weer geldprijzen te winnen! Is het precisie of geluk? Er waren in ieder geval vele gelukkige winnaars in de afgelopen jaren. Alle inschrijfmogelijkheden vindt U tevens in het uitnodigingenboekje.
De commissie en onze vrijwilligers doen er alles aan om de bezoekende schutter en eventuele begeleiders de ruimte te geven, een leuke wedstrijd te schieten binnen alle aangedragen regels. Wij vragen U echter om hier ook zelf aan bij te dragen. Begin hiermee door U aan te melden via de website en U aan de gestelde protocollen van het RIVM te houden: houdt 1,5m afstand en bij gezondheidsklachten, blijf thuis.

Deze 42e Internationale Open Wedstrijd komt in aanmerking als:
·        KNSA LANDELIJKE JUNIOREN COMPETITIE (link)
·        GRAND PRIX WEDSTRIJD (link)

Tot slot willen wij alle deelnemende schutters succes wensen, met het vooruitzicht op een veilig en sportief bezoek, met een leuke score en een voldaan gevoel.

Alle cijfers weer netjes op een rij gezet en de definitieve uitslagen kunnen gepresenteerd worden. De 41e editie was een heel speciale Internationale Open Wedstrijd, maar niet wegens feestelijkheden als afgelopen jaar bij de 40e. Toch was de aanloop goed en ondanks alle regeltjes was het overgrote deel van de bezoekers blij met de mogelijkheid tot het schieten van deze wedstrijd, net vóór de laatste aanscherping van alle landelijke richtlijnen voor sportverenigingen en wedstrijden.
Het virus COVID-19 heeft er voor gezorgd dat er speciale maatregelen gehanteerd moesten worden. Op basis hiervan en door het virus in het algemeen zijn er zo’n 50 afmeldingen van ingeschreven deelnemers verwerkt. Maar ondanks dat zijn toch 215 deelnemers in Bemmel ontvangen en daarom kan de vereniging terugkijken naar een goed verlopen en geslaagde wedstrijd.
Er zijn veel complimenten van deelnemers binnen gekomen over de gehele organisatie van de wedstrijd. Dit is grotendeels te wijden aan de inzet van de vrijwilligers, maar zeker ook door het goede meewerken van alle bezoekers. Hier is de vereniging ieder dan ook heel erg dankbaar voor. Een wedstrijd beleef je samen; organisatie, medewerkers, deelnemers en begeleiders.
Bij aanvang van de organisatie van deze IOW heeft de commissie besloten om in

elke jeugdklasse prijzen voor de behaalde plaatsen 1, 2 en 3

uit te reiken. Door de sterke geografische spreiding van de deelnemende schutters in combinatie met de huidig geldende maatregelen en adviezen is er echter geen formele prijsuitreiking. De jeugdschutters die op basis van hun resultaten in aanmerking komen voor één van de trofeeën worden daarom gevraagd contact op te nemen voor het afhalen of de verspreiding hiervan, liefst via email op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Gewonnen waardebonnen zullen worden toegezonden aan alle prijswinnaars.
Alle resultaten en schotbeelden uit de “Live”-viewer blijven beschikbaar via onze website (elders gebruikerstips). Maar daarbij is er natuurlijk het officiële uitslagenboekje opgesteld, te vinden onder de link. Foto's die gemaakt zijn door Frank Streng tijdens alle wedstrijddagen van de IOW2020 zijn te vinden op zijn Flickr pagina.

DATA OM TE ONTHOUDEN:

 

29e Pistoolnacht
Start: vrijdag 8 januari 2021, 23:00 uur
Finish: zaterdag 9 januari 2021, 11:00 uur
Info: www.svopdekorrel.nl -> Evenementen -> Internationale Pistoolnacht

 

42e Internationale Open Wedstrijd
7  oktober t/m 16  oktober 2021 (m.u.v. 10 oktober)
Info: www.svopdekorrel.nl -> Evenementen -> Internationale Open Wedstrijd

 

 

 

De Internationale Open Wedstrijd bij sv. Op de Korrel is over de helft, en het aantal deelnames valt zeker niet tegen. De coronaregels worden netjes opgevolgd door zowel de vrijwilligers als de bezoekers en er zijn veel positieve reacties op het verloop van de wedstrijd.
De 41e editie van de IOW is zo’n beetje de langst lopende wedstrijd die ooit bij OdK verschoten is, namelijk 12 wedstrijddagen. Dit is natuurlijk gedaan om de toestroom van deelnemers zo veel mogelijk te verdelen, naast het ruimte geven binnen het verenigingsgebouw door extra kleedruimte voorzieningen om op een vertrouwde afstand van elkaar te kunnen verblijven. De prognose voor het totaal aantal deelnames is echter lager met op dit moment 210 inschrijvingen, waarvan er nu zo’n 140 geweest zijn. Afgelopen jaar waren dit in totaal 366 inschrijvingen, wat een compleet ander getal is, maar wel in de lijn der verwachting.
Ook zijn er toch wel wat afmeldingen binnen gekomen sinds de laatste aanscherping van regels, met name door het sluiten van de bar of het dragen van mondkapjes. Voor de duidelijkheid: op het schietpunt hoeft geen mondkapje gedragen te worden.
Door het verdelen van de deelnemers over meer wedstrijddagen is het verwerken van alle schutters een stukje rustiger is, maar er zijn extra werkzaamheden voor wat betreft de hygiëne. Deze zijn goed bij te houden, onder andere door de gestelde tijdvakken. De vrijwilligers kunnen echter niet met de voetjes omhoog gaan zitten. De avonden zijn net zo lang en de nachtjes net zo kort als gebruikelijk, met zelfs 3 wedstrijddagen meer dan andere jaren. Er is dan ook nog voldoende inschrijfmogelijkheid voor de wedstrijddagen na het komende weekend. Voor de tweede KKP avond, woensdag 14 oktober, zijn nog redelijk wat banen vrij.
De commissie is erg tevreden met het wedstrijdverloop, al is de glimlach achter het mondmasker helaas niet te zien. Maar gesprekken met bezoekers wijzen uit dat deelnemers, vrijwilliger en organisatie allen erg tevreden zijn en elkaars verwachtingen waarmaken. Aan ieder dan ook grote dank voor de inzet tot het slagen van deze IOW in speciale tijden.

Ook nog meedoen? Informatie is te vinden in het uitnodigingenboekje Reserveringen voor deelname, begeleiding en bezoek tijdens de 41e Internationale Open Wedstrijd zijn verplicht via de speciale sectie binnen onze website.

Onderstaand een impressie van het verenigingsgebouw tijdens de Internationale Open Wedstrijd 2020.
Tijdens de Internationale Open Wedstrijd van 2020, de 41e editie, heeft zich een nieuwe sponsor aangesloten. Hodi Verpakkingsmaterialen uit Veenendaal heeft geholpen met het realiseren van de markeringen in het verenigingsgebouw van sv. Op de Korrel, die alle bezoekers op moeten attenderen zich aan de 1,5m afstand te houden. Daarnaast zijn er speciale OdK-mondkapjes gerealiseerd voor de vrijwilligers en is het mogelijk gemaakt alle bezoekers die geen eigen mondkapje bij zich hebben, toch van eentje te kunnen voorzien. Een welkome tegemoetkoming, in een tijd waar niets aan deelname inkomens zeker is. Begrotingen zijn wel gemaakt, maar de huidige tijd is onberekenbaar. Hierdoor kunnen de kosten aardig tegenvallen, zeker als er op verschillende vlakken hogere uitgaven zijn.
Net als alle andere sponsoren en partners, zijn de commissie en vereniging Hodi Verpakkingsmaterialen erg dankbaar voor hun steun.

De voorlopige uitslagen van de 41e Internationale Open Wedstrijd zijn te vinden via de onderstaande links en worden per wedstrijddag aangevuld.
Gebruikerstip bij de 'Live' scores: selecteer links boven de klasse. Selecteer vóór de schutter van interesse het sterretje om het schotbeeld te bekijken en deze te vergelijken met anderen. Voor meer details per wedstrijd, selecteer het pijltje rechts boven. Er kan op een schot geklikt worden om de locatie op de kaart te zien, of selecteer een serie om de groep van 10 schoten op de kaart te bekijken. Veel kijkplezier!

Voorlopige uitslagen Internationale Open Wedstrijd 2020
'Live' persoonlijke uitslagen Internationale Open Wedstrijd 2020

Ook nog meedoen? Informatie is te vinden in het uitnodigingenboekje Reserveringen voor deelname, begeleiding en bezoek tijdens de 41e Internationale Open Wedstrijd zijn verplicht via de speciale sectie binnen onze website. Wedstrijddata:

donderdag 1 oktober t/m woensdag 14 oktober
(m.u.v. zondag 4 en 11 oktober)

Helaas is er volgens de laatste regelgeving geen drank en snacks verkrijgbaar tijdens de 41e Internationale Open Wedstrijd. Houd hier dan ook rekening mee en zorg voor eigen vocht en voedsel. Blijf volgens de gestelde regels niet langer aanwezig in het verenigingsgebouw dan nodig. Als extra maatregel van het bestuur wordt iedere bezoeker dringend verzocht binnen het clubgebouw een mondkapje te dragen (met uitzondering op het schietpunt). Mondkapjes worden gratis verstrekt bij binnenkomst wanneer bezoekers geen eigen bij zich hebben.